Pierwsza Polsko-Francuska Nagroda Naukowa przyznana

Dr hab. Marcin Szwed i prof. Laurent Cohen oraz prof. Jakub Zakrzewski i dr hab. Dominique Delande zostali uhonorowani pierwszą Polsko-Francuską Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia...

Jestem jak proton

Aż 14 nowych centrów doskonałości powstało w Polsce dzięki programowi Międzynarodowe Agendy Badawcze, który od końca 2015 r. realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W jednostkach tych wybitni uczeni – z Polski i z zagranicy – prowadzą badania dot...

Laureaci FNP z nagrodami Premiera

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się siedmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodę Premiera za wysoko oceni...

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało trzech wybitnych uczonych – prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i ...

Pierwsza Polsko-Francuska Nagroda Naukowa przyznana

Dr hab. Marcin Szwed i prof. Laurent Cohen oraz prof. Jakub Zakrzewski i dr hab. Dominique Delande zostali uhonorowani pierwszą Polsko-Francuską Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia...

Jestem jak proton

Aż 14 nowych centrów doskonałości powstało w Polsce dzięki programowi Międzynarodowe Agendy Badawcze, który od końca 2015 r. realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W jednostkach tych wybitni uczeni – z Polski i z zagranicy – prowadzą badania dot...

Laureaci FNP z nagrodami Premiera

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych polskich naukowców i artystów. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia naukowe znalazło się siedmioro laureatów programów i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodę Premiera za wysoko oceni...

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało trzech wybitnych uczonych – prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i ...