Wyniki raportu o mobilności młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu przygotowanego przez German Academic Exchange Service (DAAD). Raport pt. „Information and mobility behaviour. A worldwide survey of international junior scientists”, powstał na podstawie ankiety, przepr...

Wyniki raportu o mobilności młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu przygotowanego przez German Academic Exchange Service (DAAD). Raport pt. „Information and mobility behaviour. A worldwide survey of international junior scientists”, powstał na podstawie ankiety, przepr...